Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Πάροδος Ελένης

Σκηνική αναπαράσταση της Παρόδου με σενάριο των ίδιων των μαθητών... Είναι χαρακτηριστική η μετάβαση από το θρήνο της Ελένης στην ελπίδα που της δίνει ο Χορός...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου